PPA

  1. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2018....
  2. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2018....
  3. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom priamych podpôr, že na webovom sídle PPA uverejnila novelizované nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., č. 36/2015 Z. z. a č. 75/2015 Z. z....
  4. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že na svojom webovom sídle PPA v časti Priame podpory / Usmernenia zverejnila Usmernenie MPRV SR č. 1283/2018-640 k nariadeniu vlády SR č....
  5. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že na svojom webovom sídle PPA v časti Priame podpory / Usmernenia zverejnila Usmernenie MPRV SR č. 1376/2018-640 k nariadeniu vlády SR č....
  6. Správu Európskeho parlamentu z návštevy jeho poslancov na Slovensku v dňoch 7.-9. marca 2018 nájdete tu.
  7. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory /...
  8. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila ďalší súbor otázok a odpovedí žiadateľov/prijímateľov k...
  9. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory /...
  10. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...