Warning: A non-numeric value encountered in /home/og007200/www_root/templates/as002050/includes/includes.php on line 83

Warning: A non-numeric value encountered in /home/og007200/www_root/templates/as002050/includes/includes.php on line 83
DAKNA
Warning: A non-numeric value encountered in /home/og007200/www_root/templates/as002050/params.php on line 64

 

 

 

Agroslužby, chov hovädzieho dobytka, chov oviec

DAKNA Námestovo, družstvo bolo založené 16. mája 1996. Hospodári v krásnom prostredí na severe Slovenska – v podhorskej oblasti Oravských Beskýd, čo ovplyvňuje štruktúru poľnohospodárskej výroby.

Činnosť družstva je zameraná hlavne na chov hovädzieho dobytka, v rámci neho na výrobu surového kravského mlieka, čo je nosným programom družstva a na chov oviec.

Poľnohospodársku pôdu má družstvo v deviatich katastroch v okolí Námestova a Dolného Kubína, hospodári na výmere 2 929 ha , z čoho je 975 ha ornej pôdy, 1 839 ha TTP a 115 ha tvorí ovocný sad.

Rastlinná výroba je zameraná na výrobu objemových krmovín, pestovanie obilnín, kukurice na siláž a viacročných krmovín.

V ovocnom sade sa pestuje arónia. Okrem poľnohospodárskej výroby poskytujeme poľnohospodárske služby externým spoločnostiam a prenajímame nebytové priestory.

Naše družstvo sa už niekoľko rokov umiestňuje v prvej desiatke podnikov súťaže TOP AGRO, v kategórii znevýhodnených oblastí.

Aktuality

Video

Mliekomat

 Mliekomat

 

 Otvorený NON-STOP